Spolupracujeme s pojišťovnami

111Všeobecná zdravotní pojišťovna
201Vojenská zdravotní pojišťovna
205Česká podnikatelská zdravotní pojišťovna
207Oborová zdravotní pojišťovna
211Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra